”En stadig større del av verdiskapningen skjer i kreative og kunnskapsbaserte virksomheter. slik verdiskapning fordrer; en ledelse som forstår hvordan relasjoner, verdier og individuell vekst blir suksesskriterier”

 

Relasjonskompetanse berører temaer som:

24 timers mennesket, tillit, dialogferdigheter individ/ gruppe, tilbakemeldinger, relasjonsbygging, synlig ledelse, utvikling, motivasjon, kreativitet, konflikthåndtering

emosjonell intelligens, humor, prestasjonshjelp og resultat orientering 


Relasjonkompetanse