”Nina har en formidlingsevne som griper deg som student, selvutvikling

gjennom relasjonskompetanse bevisstgjør oss til å mota en effektiv læring. Jeg tror ved å bruke Nina tidligere i studiene vil høyne kompetansen til studentene. Jeg har vært så heldig å ha hatt meget dyktige forelesere på studiene du har med å gjøre, men nå lærer jeg virkelig ved det som Nina snakket om evnen til å kjenne seg selv innenfra. Det er virkelig dette det handler om å oppdage virkelig mestringsfølelse, dette er flytsonen i læring og egen utvikling” 

 

 

Kjell Arne Bråthen


REFERANSER