Hvem er jeg? - Hvem vil jeg være?  - Hvem er jeg sammen med andre?

Hvor bevisst er du egentlig på hvem du er; dine behov, drømmer, verdier og styrker? Og hva gjør du for å ivare ta det?  Hva er viktig for deg, og hva trenger du for å komme dit?  

 

Hvem lar jeg de andre bli, sammen med meg? Alt det du gjør påvirker ditt liv, ditt omdømme; personal branding.

 

Retorikk

Skal du formidle et budskap, eller presentere en ide på jobben, har du sikkert en mål om å bli hørt og forstått. Mange er gode på dette. Det som skiller den beste formidlerne fra de gode, er nettopp de som viser ekthet. Den som åpner hjertet sitt og lar tilhørerne få se hvem de egentlig er, det er de som vinner forsamlingen.

"Verden der ute"

Vi lever i en tid i endring. Utvikling er spennende og bra, men henger vi med?  Hvor bevisst er du for eksempel; bruke av sosiale medier, kroppsidealer, ”perfekt-i-alt”-syndromet, mobiltelefon og 100% tilgjengelighet?

 

Målet er ikke å sloss mot verden, men å leve i endringen og samtidig være DEG.  

Personlig suksess genereres innenfra!

 

 

Personal branding

   “Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut  

   hvor han er, og møte ham der.  

   Dette er det første bud i all sann hjelpekunst.”  

 

   Søren Aabye Kierkegaard