Kjernekvadranten er utviklet av Daniel Ofman og brukes i lederutvikling, teamutvikling, individuell coaching og relasjonscoaching. Modellen er enkel å lære, og blir mer verdifull ved fordypning og trening.

 

Kjernekvadranten er et effektivt verktøy i selvutviklingsprosesser. Det handler om å forstå seg selv og å være i flyt. Kjernekvadranten gir deg et 4-dimsjonelt perspektiv og byr på for refleksjon, selv innsikt og varig vaneendring - individuelt og i organisasjoner

 

Du blir bevisstgjort om egen kjerne, og ansvarliggjort for egen motivasjon og inspirasjon. Du vil gjenkjenne egne og andres kjernekvaliteter og reaksjonsmønstre.

Ved å bruke dette verktøyet, vil du kunne utforske egen effekt på andre og trende på egne utfordringer.

 

En kjernekvadrant er en logisk modell som forteller mye om deg selv og hvordan du pleier å samhandle med andre. 

 

Personlig suksess genereres innenfra!!!

Sertifisering i

Kjernekvadranten

Generator AS har 1 av 11  

“Certified Core Quadrant Trainer” i Norge