«Den største oppdagelsen i min tid, er at mennesket kan    forandre sitt liv ved å forandre sin måte å tenke på!»   
 
    William James   

Om oss

EVJEN SØNSTEBØ AS relasjonskompetanse -  het tidligere GENERATOR AS. ldeen til navnet Generator, forteller noe om forretningsideen og fungerer som en metafor på personlig utvikling. "Googler" du "generator", så finner du ut at en generator er en maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.

 

Det er akkurat det som er målet med de bevisstgjøringsprosessene som

EVJEN SØNSTEBØ AS relasjonskompetanse leverer. Det skal bevisstgjøre deg på forstå hvilke unike mekanismer som skal til, for at du vil generere positiv energi? Personal branding er en slik bevisstgjøringsprosess. Den skal lede deg til en forståelse, selvinnsikt og vilje til handling der resultatet blir å "være arkitekten i eget liv".

 

Navnebyttet fra Generator as til EVJEN SØNSTEBØ AS relasjonskompetanse.

ble en naturlig sak, da EVJEN SØNSTEBØ AS også har en avdeling innen interiør-/ og grafisk design.

 

EVJEN SØNSTEBØ as relasjonskompetanse leverer tjenester til privat personer og ledere 1:1 for bedrifter innen relasjonskompetanse. Det handler om å først forstå seg selv og så å kunne ta "riktige "valg og/ eller å kunne lede andre.