top of page

Generator as benytter flere former for formidling:

Kurs, workshop, forelesninger, foredrag, kickoff eller frokostmøter.

 

I hvilken form det jobbes med, kommer i annen rekke. Det viktigste er å møte dere/dine behov. Med det som utgangspunkt jobber vi ut en skreddersydd løsning for din/deres prosess.  

Formidling

bottom of page