top of page


DISK analyse - personlighetstest

   "Det viktigste i livet er ikke å være perfekt,
     men et levende menneske"                                      
       Karsten Isachsen       

En DISK analyse, kan bidra til å få økt trivsel og bedre resultater i jobb og privatliv. 

 

Med økt kunnskap og bevissthet om egne holdninger og atferd forbedrer du dine påvirkningsevner, og:

  • Få nye perspektiver på egne og andres handlingsmønstre og dermed økt handlingsrom.

  • Du vil gjenkjenne dine egne styrker og svakheter når du samspiller med andre.

  • Du vil utvikle ideer og strategier du kan bruke i hverdagen.

 

Persolog Personmodell gir et rammeverk for bevisstgjøring uten å være en fasit, men gir bedre forståelse av egne og andres behov. Den beskriver menneskelig atferd på basis av fire atferdsstiler: D, I, S og K:

  • ​DIREKTE atferdsstil (D) motiveres gjerne av å løse problemer og å oppnå raske resultat

  • INFLUERENDE atferdsstil (I) motiveres gjerne av å overbevise andre og påvirke dem. De er åpne og uttrykker oftest tanker og følelser på en optimistisk måte.

  • STABIL atferdsstil (S) motiveres gjerne av å skape forutsigbare omgivelser. De har tålmodighet og er gode lyttere.

  • KVALITETSSØKENDE atferdsstil (K) motiveres gjerne av å strekke seg etter høye standarder.

bottom of page