Coaching og

mental trening

Coaching handler om å positiv utvikling

 

Det finnes mange definisjoner på begrepet coaching. Noen vektlegger at det er en metode, en spørreteknikk, én form for samtale, en utviklingsmetode eller en ledelsesform. Coaching er et sterkt redskap til å bevisstgjøre og ansvarliggjøre mennesker og til frigjøre deres potensial.

 

Generator AS benytter coaching som et viktig verktøy i personal brandning, så vel som i relasjonskompetanse. Coaching handler om "å heie på", stille de riktige spørsmålene og å hjelpe den som coaches til å bli beivsst og å gjøre egne bevisste valg.