top of page
        Personlig suksess genereres innenfra!                    
   "Det viktigste i livet er ikke å være perfekt,  
     men et levende menneske"                    
       Karsten Isachsen       
RELASJONSKOMPENTANSEN TIL SEG SELV  (PERSONAL BRANDING) ...

er en personlig bevisstgjøringsprosess som hjelper deg til  å bli mer tydelig, trygg og bevisst din kommunikasjon på;  - hvem du er? - hvem vil du være? - og hvem lar du de andre bli sammen med deg? 

 

Alt for mange av oss lever ut forventer omverden. Vi bombarderes hver eneste dag med utallige impulser på hvordan vi bør leve, hva vi bør velge og hvordan vi bør se ut. Personal branding er en bevisstgjøringsprosess som hjelper deg til å bli ”arkitekten i eget liv” – leve det og kommunisere det! Gjennom personal brandingprosess vil du bli mer bevisst på hvem du er, hva du vil og hvordan du fremstår sammen med andre. Du vil velge å se på all annen ytre påvirkning, som muligheter og alternativer.

 

Du vil bli mer tydelig, trygg og bevisst din kommunikasjon på ditt brand/ eller - det unike deg. Ditt brand, ditt merkevare eller ditt omdømme, er det du viser til andre, men også hva det som forstås. En miks av hvem du er og hva du gjør.

bottom of page